http://daovittoriovernissage.it/ Spclep cluj napoca

logo Dao Vittorio Vernissage

DOMENICA SPOSI!

arma alba

cfr cluj - astana

infodosar curtea de apel craiova

str. iuliu maniu

autobuz cluj napoca

ortopedie timișoara

cluj napoca de vizitat

cfr 1907 cluj napoca

festival sinaia 2016

lord of the dance oradea

english language

italiano

ristorante dao vittorio


GRUP TAURUS DEVELOPMENT SRL - Expose.ro

spclep cluj napoca
Cluj, domiciliat în Sat Feleacu (com. Feleacu), nr. 196 1, județ Cluj, posesor al CI seria CJ nr.262002 eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 21.03.2017, CNP 1630806120018. Corpodean Dorel, cetățean român, născut la data de 21.09.1950, în Com .

Documente ale C.F. Cluj

GRUP TAURUS DEVELOPMENT SRL, cu domiciliul fiscal JUD.CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, PTA. 1 MAI, NR.1-2, ET.1, AP.4 figurează la data de 09.07.2019, (data solicitarii) ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, având codul de înregistrare in scopuri de TVA RO 25463418.Inregistrarea în scopuri de TVA este valabilă începând din data de 22.04.2009.

PDF ,,Societatea Romana De Fizica Medicala

spclep cluj napoca
DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA - Cluj-Napoca, Str. Moţilor nr. 5 Adresă WEB: www.primariaclujnapoca.ro Adresă e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro Telefon: 0264-591571 Tel. 0264-591571 int. 3080 PROGRAM DE AUDIENŢĂ Miercuri: 9.00-11.00 Fax: 0264-591571

CONTOUR MODELS SRL - Expose.ro

spclep cluj napoca
piul Cluj=Napoca, persoanä juridicä unicipiul Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 1-3, cod fiscal 4305857, reprezentat prin Primar EMIL OC, cetacean roman, domiciliat in Cluj-Napoca jud. Cluj, Seria emisä de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 10.04.2018, CNP in temeiul hotärârii nr. 74 din 05.03.2019 a Consiliului local al municipiului

PDF Universitatea Babeș-bolyai Cluj-napoca Facultatea De Chimie

spclep cluj, informatii, adresa si telefon contact. Prin intermediul acestui site de programari online la saloane, daca locuiesti in Timisoara iti poti alege salonul cel mai apropiat de casa ta si iti poti seta ora dorita pentru programare.

PDF 62o - Cluj-Napoca

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1 Direcţia de Evidenţă a persoanelor, se organizează în subordinea Consiliului local al municipiului ClujNapoca, în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372

PDF ALEXANDRU-NICOLAE, roman, - Cluj Napoca

spclep cluj napoca
Societatea ABEL TOURS - S.R.L. HOTĂRÂREA NR. 1/23.11.2020 a Adunării generale a asociaţilor ABEL TOURS - S.R.L. Subsemnaţii şi subscrisele:

Harta Sesizari Cluj

Contravaloarea cărții de identitate ( 7 lei ) poate fi achitată numerar sau cu cardul la casieria instituției sau prin oficiile poștale/băncile comerciale în contul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj RO57TREZ21621G335000XXXX, C.U.I. 17637157 Trezoreria Cluj-Napoca. DIRECTOR EXECUTIV. CARMEN-MIHAELA FILIP

DJEP CLUJ | Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj

X, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la zz.ll.aaaa, CNP xxxxxxxxxxxx, să depună dosarul cu documentele necesare vizării certificatului de membru al CFR la sediul Colegiului Farmaciștilor Cluj ȘI/SAU să ridice CM vizat și adeverința cu creditele EFC de la sediul Colegiului Farmaciștilor Cluj.

maison d'o vittorio albergo


L'ALBERGO